http://www.swietlica-sp12.witryna.info/

 

.

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
SERDECZNIE WITAMY
NA STRONIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ


PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GŁOGOWIE
.
.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Strona już nieczynna

Zapraszamy na: http://www.sp12.glogow.pl/

.
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA Z RODZICAMI
Dnia 06.09.2016r. odbyłosię zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy w roku szkolnym 2016/2017.
Rodzicom przekazano:
1) kadrę nauczycieli pracujących w świetlicy
2) ramowy plan dnia
3) procedury odbierania dziecka ze szkoły podstawowej dotyczące sześciolatków
4) organizacji obiadów, akcję szklankę mleka, owoce w szkole
5) tematykę cykliczną świetlicy w roku szkolnym 2015/2016
6) skarbnika świetlicy - panią Elżbietę Porębską - ustalono jednorazową dobrowolną składkę 20 zł - na jedno dziecko, 30 zł - dwoje dzieci
7) sprawy różne:
Rodzice zobowiązali się do zapoznania z regulaminem świetlicy. wyrazili podpisem opini dotyczącą umieszczania wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły.

W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu prosimy o obowiązkowe uzupełnienie dokumentacji własnoręcznym podpisem.
.
Chcąc zachować bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy, że jest kategoryczny zakaz wypuszczania dzieci "na telefon".
Prosimy by zwolnienie z zajęć świetlicy nie wpisywać do zeszytu kontaktowego, ale na oddzielnej kartce o w/w treści. Taki druk można pobrać ze strony imternetowej świetlicy.
Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej
druk do pobrania

Rysunek1
.